Beeldende therapie

... is een vorm van therapie waarbij het spreken met beelden voorop staat, meer dan het spreken met woorden.

In jouw tekenen, schilderen, boetseren of maken van een collage (en nog veel meer), komt iets van jezelf tevoorschijn. Uit de ontmoeting van het werken met beeldende materialen, kan iets nieuws ontstaan. 

In de beeldende therapie gaat het om het creëren van nieuwe mogelijkheden daar waar je vastzit met jouw probleem.

We gebruiken creatieve materialen, maar ook jouw ideeën, talenten en moeilijkheden om jouw (psychisch) probleem te bewerken tot je, in dit proces, tot uitvindingen en bevindingen komt die helpend zijn. 

Als beeldend therapeut wil ik jou hier graag in begeleiden.

& psychoanalyse

Als psychoanalytisch georiënteerd therapeut zal ik samen met jou op zoek gaan naar onbewuste drijfveren en herhalingen. Wat drijft jou, waar zit jouw verlangen? En wat herhaalt zich bij jou steeds opnieuw?

De ethiek van de psychoanalyse draagt een enorm respect uit voor het unieke verhaal van elke persoon. Het hele proces wordt dus voortgestuwd door jouw spontane associaties, of deze nu onder de vorm van woorden of beelden tot uiting komen en waar ik getuige van mag zijn. Gaandeweg worden knopen ontward en nieuwe mogelijkheden verknoopt.