Beeldende therapie

... is een vorm van therapie waarbij het spreken met beelden voorop staat, meer dan het spreken met woorden.

In jouw tekenen, schilderen, boetseren of maken van een collage (en nog veel meer), komt iets van jezelf tevoorschijn. Uit de ontmoeting van het werken met beeldende materialen, kan iets nieuws ontstaan. 

In de beeldende therapie gaat het om het creëren van nieuwe mogelijkheden daar waar je vastzit met jouw probleem.

We gebruiken creatieve materialen, maar ook jouw ideeën, talenten en moeilijkheden om jouw (psychisch) probleem te bewerken tot je, in dit proces, tot uitvindingen en bevindingen komt die helpend zijn. 

Als beeldend therapeut wil ik jou hier graag in begeleiden.