Hoe ga ik te werk?

In beeldende therapie gaan we samen op zoek naar wat voor jou werkt en een oplossing kan bieden voor jouw moeilijkheden. Jijzelf bent het belangrijkste instrument en creatieve materialen staan tot jouw beschikking in je zoektocht. 

In therapie omarmen we het onverwachte en staat de ont-moeting centraal: we kijken naar nieuwe mogelijkheden en niet naar wat 'moet'. Je moet niet creatief aangelegd zijn voor beeldende therapie. Je mag vanalles proberen en je laten verrassen

In het werk met baby's wordt er vooral geluisterd naar de ouders. Het uitspreken van zorgen naar de therapeut toe in aanwezigheid van het kind kan op zich al een effect hebben. Ik kan helpen om de vertaalslag te maken van de zorgen naar de baby toe of omgekeerd. Vaak is het immers de baby die een signaal geeft naar de ouders. 

Het eerste gesprek is een kennismaking met jou en (eventueel) je naaste omgeving. Ik luister naar wat je bezighoudt en moeilijk is en eventueel naar wat je familieleden hierover aan mij willen vertellen. Je kan ook kennismaken met het medium; dat zijn alle creatieve materialen die in het atelier ter beschikking liggen. 

Na dit gesprek kan je beslissen om in therapie te gaan. Afhankelijk van jouw proces en van wat je nodig hebt, zal de therapie individueel plaatsvinden, met ouders of het hele gezin. Het is een traject op maat. Ik betrek graag je naaste omgeving in je proces, zodat deze weet waar je mee bezig bent en je goed kan ondersteunen.