Omdat geadopteerden vaak nood hebben aan een veilige omgeving waar ze over adoptiegerelateerde thema's/problemen kunnen praten. Met andere geadopteerden praten lukt soms beter omdat ze op de één of andere manier hetzelfde hebben meegemaakt. In een kleine groep wordt de nodige veiligheid gecreëerd om open te praten en een therapeut zorgt ervoor dat dit veilige klimaat gegarandeerd blijft. Klik hier voor meer info.

 

Jongvolwassen geadopteerden tussen 18 en 30 jaar, die nood hebben aan een plek om te spreken over adoptiegerelateerde thema’s en die dit in eerste instantie graag onder begeleiding doen van een therapeut. Het gaat ook om personen die graag hun netwerk willen uitbreiden met mensen bij wie ze terecht kunnen met adoptiegerelateerde thema’s. Klik hier voor meer info.

 

Indien je interesse hebt, kan je je aanmelden: info@laetitialebbe.be .Vervolgens volgt een gesprek met de therapeut om kennis te maken en om het verloop van de bijeenkomsten te overlopen. Eenmaal ingetekend en er zijn voldoende kandidaten om een groep te vormen, kan een nieuwe groep opgestart worden.

Het gaat om 9 bijeenkomsten waarbij de therapeut afwisselend wel en niet aanwezig is. Na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat de groep op zichzelf verder kan functioneren. Klik hier voor meer info.

 

140 Euro per persoon voor het hele traject (kennismakingsgesprek + 13 bijeenkomsten) Klik hier voor meer info.

 

Stuur een mailtje naar info@laetitialebbe.be of klik hier voor meer info.