Begeleide praatgroepen voor geadopteerden

Wat en waarom?

Geadopteerden kunnen worstelen met verlies (van hun geboorteouders, geboorteland), stellen zich vragen rond hun identiteit en dragen vaak een rugzak met pijnlijke ervaringen met zich mee. Hun geadopteerd zijn bepaalt mee hoe ze in de wereld staan en welke keuzes ze al dan niet (durven) maken.

Het spreken over hun adoptie en verdriet is niet gemakkelijk en bij mensen bij wie deze thema’s geen rol spelen, vinden ze niet altijd een luisterend oor. Wanneer ze met problemen kampen rond deze existentiële vragen, botsen ze nog vaker op onbegrip, een relativerend of ontwijkend antwoord en vinden ze niet wat ze nodig hebben. Erkenning om wie ze zijn en wat ze hebben meegemaakt, is echter van fundamenteel belang om verder te kunnen gaan in hun leven.

Deze erkenning vinden geadopteerden gemakkelijker bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, mede-geadopteerden dus. Het is de bedoeling om personen die zoeken, worstelen en vooruit willen komen in het verwerkingsproces rond hun adoptie, samen te brengen om zo hun netwerk te verruimen. Dit onder begeleiding van een therapeut, die modereert, containt en begeleidt.

De bedoeling is samen nadenken, spreken over adoptiegerelateerde thema’s, ervaringen delen, problemen en pijn neerleggen en op een creatieve manier doorwerken, maar ook gezelligheid en warmte ervaren in een kleine groep waar elkeen gezien en gerespecteerd wordt.

Een therapeut begeleidt de groep om de dynamiek op gang te brengen en te onderhouden, maar ook om moeilijkheden binnen de groep te ontwarren. De begeleiding kan nodig zijn wanneer heftige thema’s aan bod komen. De therapeut kan in dat geval containen en helpen bij het doorwerken van moeilijke passages. Er worden enkele adoptiegerelateerde creatieve opdrachten voorgesteld om aan het werk te gaan en de uitwisseling te bevorderen. Deze opdrachten worden voorbereid en begeleid door de therapeut.

De therapeut begeleidt de groep in een eerste fase met als doel de groep op een bepaald ogenblik los te laten opdat ze zelf verder kunnen, zonder begeleiding. De therapeut blijft beschikbaar om de groep opnieuw te dynamiseren indien nodig. Op vraag van de groep kan de therapeut ook meer of in een later stadium deelnemen aan gesprekken.