Voor kind, jongere of volwassene:

werken aan een eigen probleem om te komen tot nieuwe mogelijkheden

Voor een baby of kind samen met zijn ouder(s):

begrijpen welke signalen baby geeft om er iets aan te kunnen doen

werken aan (zelf)vertrouwen en binding tussen ouder en kind

Voor het hele gezin samen:

verhoudingen in kaart brengen, werken aan verbinding binnen het gezin