Voor kind, jongere of volwassene:

werken aan een eigen probleem om te komen tot nieuwe mogelijkheden

Voor een ouder samen met een kind:

werken aan (zelf)vertrouwen en binding tussen ouder en kind

Voor een koppel:

werken aan de verbinding in een relatie

Voor het hele gezin samen:

verhoudingen in kaart brengen, werken aan verbinding binnen het gezin